Google+

Arama formu

 Slovenya'da Din ve İnanç

 Slovenya'da Din ve İnanç

Ülke nüfusunun yüzde 97’lik kısmı II. Dünya Savaşı'ndan önce kendilerini Katolik, yüzde 2,5’lik kısmı Lüteriyen ve yüzde 0,5’lik kısım ise diğer inançlara bağlı olarak tanımlamaktaydı. 2010 Eurobarometre Anketine göre nüfusun yüzde 32’si "bir Tanrı olduğuna inanmakta", yüzde 36’sı "bir çeşit ruhun ya da gücün varlığına inanmakta", yüzde 26’sı "herhangi bir gücün, ruhun veya Tanrı'nın olduğuna inanmamakta” dır.

Birinci en yaygın din Katolik Hristiyanları iken, yüzde 2,4’lik oranla ikinci en yaygın din İslam ve yüzde 2,2 ile Ortodoks Hıristiyanları'dır.