Etiyopya’da Konuşulan Diller

Etiyopya’da Latin alfabesi kullanılmamaktadır. ÜlkeninresmidiliAmharalfabesiileyazılan Amharca’dır. Arapça ile yakınlık gösteren bu dilin yanı sıra ülkede bölgelere göre farklılık gösteren pek çok dil konuşulmaktadır. Bunlardan en yaygını ise Latin alfabesini kullanan ve ülkenin orta bölgesinde hâkim olan Oromo’dur. Ülkede öncelikli yabancı dil İngilizce’dir, ikinci en yaygın yabancı dil ise Arapça’dır.