Arjantin’de Din ve İnanç

Anayasa din özgürlüğünün üzerine kuruludur ve resmi bir devlet dini beklenmemektedir. Ancak ülkede Roma Katolikliği 'ne farklı bir statü verilmektedir.

Ülke nüfusunun yüzde 76,5’si kendisini Katolik, yüzde 11,3'ü Agnostik ve Ateist, yüzde 9'u EvanjelikProtestan, yüzde 1,2'si YahovaŞahidi, yüzde 0,9'u Mormon ve geriye kalan yüzdelik kesim Musevi, Müslüman olarak tanımlamaktadır.

Ülke Latin Amerika'nın en büyük Müslüman ve Yahudi topluluklarına ev sahipliği yapmaktadır.