Google+

Nişabur Resmi Dili

6704 Kas 2016Lokasyon Detay

İran ülkesinde toplam 15 farklı dil konuşulmaktadır. Bunlardan Farsça dili, resmi dil olarak kabul edilmektedir. Bunun dışında en çok konuşulan diller Azerbaycan Türkçesi, Ermenice, Arapça, Kürtçe, Türkmence ve Gürcüce’dir.

Nişabur ile ilgili diğer içeriklere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

-