İzlanda’nın Kısa Tarihi

Norveçliler tarafından keşfedilen İzlanda adasına ilk olarak Norveç’ten gelen Vikingler yerleşmiştir. 20. yüzyılın başlarına kadar Norveç ve Danimarka ülkelerinin egemenliği altında kalan ülke, 1904 yılında özerk bir yapıya kavuşmuştur. 1944 yılına kadar Danimarka Krallığı’na bağlı bir siyasi birim olan İzlanda, 17 Haziran 1944 tarihinde tam bağımsızlığını kazanmış ve Cumhuriyetin ilanıyla tam bağımsız bir devlet olmuştur.