Kırşehir Nerededir?

Anadolu’nun tam ortasında, deyim yerindeyse kalbinde yer alan Kırşehir; kuzeybatıda Kırıkkale, kuzeydoğu ve doğuda Yozgat, doğu ve güneydoğuda Nevşehir, güneyde Aksaray, batıda ise Ankara ile çevrilidir. Güney ve güneybatıya uzanan Kızılırmak, batı ve kuzeybatıdaki Kılıçözü Deresi ile kuzey ve kuzeydoğudaki Deliceırmak, adeta Kırşehir’in sınırlarını çizer.