Google+

İsrail’de Konuşulan Diller

222102 Ağu 2016Lokasyon Detay

İsrail’de resmi dil olarak kabul edilen iki dil vardır. Bunlardan İbranice nüfusun büyük çoğunluğu tarafından konuşulmakta ve gündelik dil olarak kabul görmektedir. İkinci dil Arapça ise Arap azınlık tarafından konuşulmakta ve Arap okullarında öğretilmektedir. Ülkede yaygın olarak konuşulan yabancı diller ise Fransızca ve İngilizcedir.

İsrail ile ilgili diğer içeriklere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

-