Bir Zamanlar Bir Haçlı Kalesi: Arsuf

Haifa-TelAviv yolu üzerinde TelAviv'e varmadan önceki son noktamız, bir zamanlar heybetli bir Haçlı Kalesi olan, şimdi viran haldeki ArsufKalesi

Hikâye biraz klasik. Bölgedeki neredeyse tüm kentler gibi burası da sırasıyla Fenikeliler, Kenanlılar, Yunanlar, Romalılar, Bizans, Müslümanlar ve sonrasında Haçlılar'ın eline geçmiş. Yunanlar döneminde ismi Apollonia olmuş.İlk kale Müslümanlar tarafından Bizans saldırılarına karşı korunmak için yapılmışsa da surları ve kaleyi ciddi ölçüde güçlendiren Haçlılar olmuş. Gel görelim bu surlar bile SultanBaybars'ı durduramamış ve SultanBaybars 40 gün süren kuşatmasında surları öyle bir parçalamış ki kale bir daha kullanılamaz hale gelmiş. Taş üzerinde taş bırakmamış. Yıkıntıları ise günümüzde gezilebiliniyor ve UNESCO Tentative List'de. Biz de geçerken bir bakmadan geçmedik.

Buranın hemen yanı başında yamaç paraşütü ve yelken kulübleri bulunuyor. O yüzden manzaranızda her daim bir yelkenli veya paraşüt oluyor.

Kale surlarına çıkınca hemen yanında Herzliya endüstri bölgesi net bir şekilde görülebiliniyor.