Şili Ekonomisi

shutterstock_145194901.jpg

Oldukça liberal bir ekonomiye sahip Şili’de ekonomik veriler ülkeyi Güney Amerika’nın en yüksek standartlara sahip bölgesi olarak gösterir. Ülkenin ekonomisinin temel taşı olarak bilinen bakır madeniişletmeciliği, Şili’nin GDP rakamlarının yüzde 20’sini ve ihracatın yüzde 60’ını oluşturmaktadır. Şili’nin bakır madenlerinden biri olan Escondida tek başına dünya bakır kaynaklarının yüzde 5’ine sahiptir. Şili dünyanın bakır talebinin üçte birini karşılar.

Ülkede işsizlik oranı yüzde 6 oranlarındadır ve yoksulluk sınırındaki insan sayısı nüfusun yüzde 11’ini oluşturduğu dile getirilmektedir. Fakat hükümet raporlarına eleştirel yaklaşan çevreler bu rakamın Avrupa kriterlerinde incelendiğinde yüzde 25 civarına kadar çıktığını vurgular. Tarım faaliyetleri ülkenin gelirinin yüzde 5’ini oluştururken, yıllar içerisinde turizm Şili’nin önemli ekonomi kaynaklarından sayılmaya başlanmıştır. Doğa turizminin yanında And Dağları’ndaki kayak için oldukça uygun merkezler çevre ülkeler başta olmak üzere ABD ve Avrupa ülkelerinden turist çekmektedir.