Türkiye’nin Kısa Tarihi

Türkiye’nin üzerinde bulunduğu topraklar üzerindeki ilk yerleşmeler Aiol, Dor ve İyonyalılar, Traklar ve Persler gibi toplumlar tarafından Yontma Taş Devri'nde başlatıldı. Ardından III. Aleksandros egemenliğiyle birlikte Helenistik dönem, daha sonra da Roma ve Bizans dönemleri yaşandı. 11. yüzyılda Selçukluların Anadolu’ya yerleşmesi sonucunda topraklar üzerinde Türkleştirme hareketi başladı ve 1071 Malazgirt Muharebesi sonrasında gelen zaferle Anadolu'daki Bizans üstünlüğü Türkler lehine güç kaybetti.

Selçukluların yıkılmasından sonra kurulan Anadolu Selçukluları, bölgeyi 1243'teki Moğol istilasına kadar yönetti. İstila sonrasında Anadolu’da pek çok küçük Türk beyliği oluştu. Bu beyliklerden biri olan Osmanlılar, 13. yüzyılın sonlarından itibaren, Anadolu'nun hâkimi oldular. Buna ek olarak Güneydoğu Avrupa, Batı Asya ve Kuzey Afrika üzerinde toprakları bulunan büyük bir imparatorluk kurarak Avrasya ve Afrika'da büyük bir güç kazandılar. 17. yüzyıldan sonra Osmanlı İmparatorluğu gerileme dönemine geçti. I. Dünya Savaşı'nda yenik düşerek yıkılan imparatorluğun ardından, işgalci kuvvetlere karşı yapılan Kurtuluş Savaşı sonucunda Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1923'te Türkiye Cumhuriyeti kuruldu.

Yorumlar

30 May 2024, Perşembe - 06:51