Jerash – Kumların Altından Yükselen Şehir

Jerash kenti Amman’ın 50 km kuzeyinde. Ürdün’de Petra’dan sonra görülmesi gereken 2. Önemli yer olarak geçiyor.

Deniz seviyesinden yaklaşık olarak 1100 metre ve 3000 metre yükseklikteki dağlar ve vadiler üzerine kurulmuş bir şehir.

Burada yapılan arkeolojik çalışmalarda MÖ 6500 senesine ait kemikler bulunmuş. Çok eski bir yerleşim yeri. MÖ 63 senesinde Romalıların egemenliğine girmiş ve döneminin en önemli 10 Roma şehrinden biri haline gelmiş. Şehir altın çağını Romalılar döneminde yaşamış ve o dönem ki adı “Gerasa”ymış. MS. 106 senesinde İmparator Trajan burada yollar yaptırmış ve bu sayede bu bölgedeki ticaret hız kazanmış. MS. 120 -130 senelerinde Hadrian kemeri yaptırılmış. Şu an bile şehrin surlar içinde kalan toplam alanı 800.000 metrekare.

Etnik yapısının çoğunluğunu Araplar oluşturuyor. Ama Çerkezlerin ve Ermenilerin de önemli ölçüde yeri var.

MS 614 senesinde pers istilasına uğrayarak güç kaybeden şehir, Emeviler döneminde tekrar güç kazanmış. Ancak MS 746 senesinde yaşanan deprem sonucu şehrin büyük bir bölümü tahrip olmuş. Bu şehir şu an bile en iyi korunmuş Roma şehirlerinden biri olarak ilgi çekiyor. İlk kazı çalışmaları 1920 senesinde başlamış. O döneme kadar kumlar altındaymış. Halen de devam etmekte olan arkeolojik çalışmalar sonucunda ortaya çıkarılmış. Biraz Suriye’deki Palmira’yı andırıyor. Bu yerleşim bölgesinde de sütunlu yollar, tiyatrolar, tapınaklar var. En etkileyicisi ise Katedral.

Kalıntılara giriş için biletler Jerash Ziyaretçi merkezinden alınabiliyor. Sabah saat 7’den akşam hava kararıncaya kadar açık. Temmuz ve Ekim arasında her gün 20:30-22:30 saatlerinde ses ve ışık gösterileri yapılıyormuş. Temmuz sonu, ağustos başında ise Jerash festivali için dünya’nın çeşitli yerlerinden birçok ziyaretçi geliyormuş. Bu festivalde anfitiyaro sahnesini günümüz dansçılarına, şarkıcılarına, orkestralarına açıyormuş.

Jerash yakınlarında konaklayabileceğiniz Two Bedroom Shmeisani Apartment ve Four Seasons Hotel Amman gibi oteller mevcut.

TUĞÇE YILMAZ

Yazar Hakkında

TUĞÇE YILMAZ

 Yaklaşık 15 sene Medya satın alma ve Planlama sektöründe çok uluslu şirketler ile çalıştıktan sonra kendi tutkusu olan gezi ve seyahate yönelerek Gezimanya.com’u kurmuştur.1997 - 1999 İstanbul Üni