Mısır Kültürü

Ülkenin çok büyük bir kısmı Müslüman’dır ve sosyal yaşam da bu doğrultuda belirlenir. Ancak bununla birlikte bölgenin dünyanın en önemli turizm merkezlerinden birisi olması ve tarihsel zenginlikleri sebebiyle birçok Müslüman ülkeye nazaran oldukça modern ve özgür bir gündelik hayatı vardır. Ramazan ayı dışında alkol kullanımı resmi olarak yasak değildir. Yine de kamusal alanda bu konudaki duyarlılıklara dikkat edilmelidir. Bu durum kıyafetler için de kesinlikle geçerlidir. Mısır toplumu turistlere fazlasıyla alışık olsa da fazla dikkat çekici ve açık kıyafetler tercih etmemek orada geçirilecek vakti kolaylaştıracaktır. Kadınlar, özellikle yalnız yolculuk ediyorlarsa yanlarında mutlaka başörtüsü bulundurmalı, kol ve bacakları örten kıyafetler tercih etmelidir.