Afganistan Kültürü

Afganistan diğer Doğu toplumlarında olduğu gibi muhafazakâr yaşam tarzıyla bilinmektedir. Aile bağlarının kuvvetli olduğu, ataerkil düzen ülke genelinde hissedilmektedir. Afgan toplumunda evin en yaşlısı erkeklerin sözü kural kabul edilmektedir. Aile onuru ve ailenin toplumdaki saygısı her şeyin önündedir. İnsanlar köylerde büyük aileler halinde yaşarlarken, şehirlerde küçük aileler şeklinde yaşarlar. Aynı evde birkaç aile yaşadığı da görülür. Evler genelde büyüktür. Büyük illerde ise aileler genelde küçük aile tipi olarak yaşamaktalar. Yakın akrabaları ile münasebetleri çok sıkıdır. Çocuğun evlendirilmesi, okula gitmesi gibi şeyler babanın vazifesidir. Bunun nedeni, erkeklerin baba desteği olmaksızın tek başına evlenememesidir. Çünkü Afganistan’da başlık parası çok ağırdır. Baba hayattayken çocuklarının düğününü görmek ister. Zira kendisi ölürse çocukları kimse evlendiremez korkusunu taşımaktadır. Afganistan’da genelde kızlar 18, erkekler 20 yaşında evlendirilirler. Küçük yaşta evlendirilmelerinin sebebi de çok çocuk sahibi olmaktır. Çocukların ahlakının bozulmaması için de erkenden evlendirildiği olur.

Lokasyon Sayfasında Detayı Göster
Kapalı