Kırgızistan’da Din ve İnanç

Kırgızistan’da en yaygın dini inanç Müslümanlıktır. Ülkenin yaklaşık %80’ini oluşturan Müslümanlar arasında Sünnilik yaygındır. Rus Ortodoks Kilisesine bağlı Hristiyan nüfusun %17’sini oluşturduğu ülkede yaygın olmamakla birlikte Budizm ve Ateizme de inanılmaktadır.