Romanya’nın Kısa Tarihi

Arupa’nın en eski yerleşim alanlarından olan Romanya toprakları pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Roma İmparatoru Trajan tarafından işgal edildikten sonra Roma İmparatorluğu’nun kenti haline gelen Romanya topraklarında Gotlar, Hunlar, Peçenekler, Macarlar, Avarlar, Slavlar ve Osmanlı istilaları yaşanmıştır. Romanya Krallığı’nın 1881 yılında ilan edilmesinin ardından 2. Dünya Savaşı esnasında Almanya safına geçen ülke faşizme yönelmiştir. 1944’te Kızıl Ordu istilasına uğrayan ülke 1947’de Romanya Halk Cumhuriyeti’ni ilan etmiştir. 1967’de Çavuşesku’nun iktidarı ele geçirmesinin ardından 1989’da yaşanan Romanya Devrimi ile yeni bir rejime geçen ülke demokrasiyi benimsemiştir. 2004 senesinde NATO’ya katılan Romanya 2007 yılında da Avrupa Birliği üyesi haline gelmiştir.