Google+

Arama formu

Solomon Adaları’nın Ekonomisi

Solomon Adaları’nın Ekonomisi

Solomon Adaları’nın büyük ölçüde tarım, ormancılık (kereste) ve balıkçılığa dayanan ekonomisi, etnik çatışmaların yaşandığı 1998-2003 döneminde küçülmüş ve sıkıntılı bir süreç geçirmiştir. Tarım sektörü gelirlerin ve ihracatın önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.

Ülkede bakır, kurşun, nikel, altın, gümüş, boksit ve fosfat yatakları bulunmakla birlikte, sadece küçük çapta altın madenleri işletilmektedir. Gold Ridge madeni, taşkınlara bağlı olarak altyapı ve yolların zarar görmesi nedeniyle 2014 Nisan ayında kapatılmıştır. Ülkeden hindistancevizi ve hurma yağı ihraç edilmektedir.

Solomon Adaları’nın ekonomisi büyük ölçüde dış yardımlara bağlıdır. OECD Kalkınma İşbirliği Direktörlüğü’nün hazırladığı “Kırılgan Devletler 2014: Yerel Gelirlerin Harekete Geçirilmesi" başlıklı raporda, Solomon Adaları’na sağlanan yardımların ülke gelirlerinin yüksek bir oranını teşkil ettiği kaydedilmiştir.