Estonya’da Din ve İnanç

02_See_and_Do_Churches_Tallinn_Estonia_Reval_Denim_Guild.jpg

Halkın yüzde 75,7'sinin bir inanca sahip olmadığı Estonya, dünya üzerinde oran olarak en yüksek ateist nüfusa sahip ülkedir. Estonların sadece yüzde 16'sı Tanrının varlığına inanmaktadır. Ülke bu oranla da Avrupa Birliği içinde de en yüksek ateizm oranına sahip ülke konumundadır. Ülkede en yaygın din Hristiyanlık dininin Lütercilik mezhebidir. Ülkede yaşayan Rus azınlıklar genel olarak Hıristiyanlığın Doğu Ortodoks mezhebindendir. Baptist, Roman-Katolik ve Yahudilerin de yer aldığı ülkede Tatar ve Azeri kökenli azınlıklardan kaynaklanan az sayıda Müslüman nüfus da yaşamaktadır. Yine az sayıda Protestan ve Pagan da mevcuttur.