Estonya’nın Ekonomisi

Estonya'nın ekonomisi sanayiye dayanmaktadır. Sanayide petrol ve petrol ürünleri önemli yer tutmaktadır. Ayrıca yapı malzemeleri sanayii de gelişmiştir. Ülkede ağaç işleme de geleneksel bir iş koludur. Başlıca orman ürünleri kağıt, kontrplak, kibrit, mobilya ve kağıt hamurudur. Dokuma ürünleri arasında pamuklu kumaşın önemli yer tuttuğu ülke ekonomisinde, diğer sanayi kuruluşları, petrol arıtma donanımı, tarımsal aletler, madencilik makinaları, boru eksvatör ve elektronik aletler imal eden fabrikalardır. Tarım da ülke ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Ancak tarıma elverişli fazla alan olmadığından bitki üretiminin yarısını hayvanlar için yetiştirilen bitkiler oluşturur. Hayvancılığın da geliştiği ülkede yaygın olarak sığır ve domuz beslenmektedir. Ülke ekonomisi bilgi teknolojisine dayanarak hızla büyümektedir.