Etiyopya'da Din ve İnanç 

Etiyopya hükümeti laik bir hükümet olmasına karşılık ülkede din güçlü bir etkiye sahiptir. Ülkede en yaygın iki dinden ilki Etiyopya Ortodoks Kilisesine bağlı Ortodoks Hristiyanlık, ikincisi ise İslam’dır. Bu iki din, gündelik hayatı da çokça etkilemektedir. Bu durum Etiyopya yasalarında da karşılık bulmuştur. Örneğin Etiyopya’da eşcinsellik yasal değildir ve hiçbir şekilde hoş görülmemektedir.