Filipinler’de Din ve İnanç

Filipinler, seküler bir ülke olmasına karşılık ülkede en yaygın dini inanç Hristiyanlık'tır. 2015 raporlarına göre Katolik inancının nüfusun yüzde 82,9’unu oluşturduğu ülkede Protestan nüfus yüzde 5 oranındadır. Sünni İslam’ın da yaygın olduğu Filipinler'de yüzde 2 oranında geleneksel dini inançlar da mevcuttur.