Fransız Guyanası Genel Bilgiler / Rehber

Güney Amerika'nın Kuzey Atlantik Kıyısı'nda yer alan bir Fransız bölgesidir. Fransız Anayasası'nın denizaşırı illere ilişkin hükümlerine göre yönetilir. Güney ve doğusunda Brezilya ile batısında Surinam ile sınırlara sahiptir. Başkenti 250.000 nüfusa sahip Cayenne şehridir. Yüzölçümü açısından Fransa'nın en büyük denizaşırı bölgesidir. Tropik yağmur ormanlarının bulunduğu bölge ekolojik açıdan çok zengindir. Ancak maden yatakları azdır.

Nüfus artış hızı dünya ortalamalasının oldukça üstünde olan ülkede ortalama yaşam süresi 77 yıldır. 83.534 kilometrekarelik bir alana sahiptir ve kilometrekarebaşına 3 kişi düşer. Resmi dil Fransızca olmasına rağmen ülkede yirmiye yakın farklı dil konuşulur.

Fransız Guyanası, büyük ölçüde madencilik, ormancılık ve balıkçılık sektörlerine dayanan ve gelişmekte olan bir ekonomidir. Ekonominin dayandığı bir başka alan ise Guyana Uzay Merkezi'dir. Avrupa Uzay Ajansı'nın Ekvator'daki en önemli fırlatma merkezidir. Ülkemizin Türksat uyduları da bu bölgeden fırlatılmıştır.