İngiltere’de Din ve İnanç

İngiltere nüfusunun yüzde 60’a yakınını Hristiyan nüfus oluşturmaktadır. Bu oran içinde çoğunluğu Celtic Kilisesine bağlı nüfus oluşturur. Nüfusun yüzde 25’e yakını ise kendini herhangi bir dine mensup olarak tanımlamamaktadır. Geri kalan kısım ise Müslüman ve Yahudi azınlıkların oluşturduğu gruptur.