Çoğunlukla Güney Afrika'daki futbol maçlarında çalınan çalgıya ne isim verilir?

Çoğunlukla Güney Afrika'daki futbol maçlarında çalınan çalgıya Vuvuzela adı verilir. Vuvuzela bazen lepatata diye, bazen de Güney Afrika Zurnası diye adlandırılan, Güney Afrika yöresine ait üflemeli bir çalgıdır. 61 cm boyunda ve 100 gram ağırlığındadır. Herhangi bir tuş veya tonlama deliği fonksiyonuna sahip olmayıp, sadece üfleyen kişinin ritmine bağlı olarak ses çıkarır. Vuvuzela güçlü bir ciğer ve üfleme yeteneği isteyen bir çalgıdır. Vuvuzela'nın çıkardığı ses sis düdüğü ya da fil sesini anımsatmaktadır. Vuvuzela toplu olarak çalındığında çıkarmış olduğu ses yaklaşık olarak 135 desibeldir. Vuvuzela, adını Zulu dilindeki “Vuvu” sözcüğünden alır. Vuvu, Türkçe'de gürültü anlamına gelmektedir. Güney Afrika’da yaşayan "Kudu" adı verilen bir antilop cinsinden yapılan Vuvuzela, günümüzde plastikten üretilmektedir. Bu çalgı yüzyıllardır Afrika kabilelerinin haberleşmesinde kullanılmaktadır.


Foto: wired.com