İskoçya’da Din ve İnanç

İskoçya’da 2011 senesinde yapılan bir ankete göre ülkenin yüzde53’ükendiniHristiyan olarak tanımlıyor. Nüfusun yüzde 43’ü ise kendini herhangi bir dine mensup hissetmediğini söylüyor. Bu oran 1990’da yapılan anketle kıyaslanacak olursa, herhangi bir dine ait hissetmediğini söyleyen insanların sayısında son yıllarda yüzde 3 oranında bir artış olduğu söylenebilir. Bunun yanı sıra Hristiyan nüfus içerisinde The Kirk adını verdikleri İskoç kilisesine bağlı olanların oranı yüzde 32 iken Ortodoks kilisesine bağlı olanların nüfusu ise yüzde 15 oranında.