Litvanya’da Din ve İnanç

Hıristiyan nüfusun ağırlıklı olduğu Litvanya’da halkın %77’si Katolik mezhebine dahilken %4’lük bir kısmı ise Ortodoks Hıristiyan’dır. İslam dinine mensup insanların sayısı ise %0.1’lik dilime denk gelen 2727 kişidir. Dini inanışlarına oldukça bağlı olan Litvanya’da hiçbir dine mensup olmayan halkın oranı ise %6’dır. Her ne kadar istatistikler Litvanya’nın dindar bir toplum olduğuna işaret etse de modernizmin etkisiyle dinin toplumsal yaşam üzerindeki etkisi oldukça azdır.