Litvanya’nın Kısa Tarihi

Modern Litvanlar’ın ataları M.Ö. 2000 yılında bu topraklara yerleşen Baltıklar’dır. Milattan sonra 1240 yılında ise Mindaugas isminde bir kral tüm Litvan kabilelerini bir çatı altında toplamıştır ve halkın Hristiyanlığı kabul etmesi de bu dönemde gerçekleşmiştir. Ancak daha sonra Kral Mindaugas, halkın eski inanç biçimi olan Paganizm’e geri döndürülmesi için suikaste uğramıştır.

Litvanya’nın yükselişi ise 15. yüzyıldan sonra Lehistan ile birleşmesiyle başlamıştır. O dönemde Avrupa topraklarının en büyük devletlerinden biri olan bu birliktelik Lehistan’ın yani şimdiki Polonya’nın Litvanya toprakları üzerinde baskın hale gelmesiyle zayıflamış, sonraları Rus işgallerine maruz kalan Litvanlar’ın gücü zayıflamıştır.

Tarihi boyunca sürekli işgallerle yüzleşen Litvanya, Birinci Dünya Savaşı’nda ise Almanlar tarafından işgal edilmiştir. İşgalden üç yıl sonra olan 1918 yılında ise bağımsızlığını ilan eden Litvanya’nın bu özgürlüğü de uzun sürmemiş; 1940 yılında Sovyetler tarafından işgal edilmiştir. 1988 yılında Sajudis Hareketi olarak adlandırılan bir halk cephesi kurulmuş ve verilen mücadele sonunda Litvanya 1990 yılında Sovyetlerden bağımsızlığını ilan eden ilk Sovyet Cumhuriyeti olmuştur. 2004 yılında ise Litvanya’nın NATO ve Avrupa Birliği’ne üyeliği kesinleşmiştir.