Lübnan'da Din ve İnanç

ChurchMosque.jpg

Ortadoğu'nun din ve inanç bakımından en renkli ülkesi olan Lübnan'da Müslümanların toplam nüfus içindeki oranı yüzde 54'tür. Ülkedeki Müslüman halkın yarısı Şii mezhebine bağlıyken kalan kısmı Sünni'dir. Hristiyan halkın oranı ise yüzde 40'tır. Ülkedeki diğer azınlık dinleri ise Dürzîlik, Yahudilik ve Hinduizm olarak sıralanabilir. 18'den fazla inanışa ev sahipliği yapan Lübnan, inançların harmonisinin en güzel örneklerinden biridir.