Makedonya’nın Kısa Tarihi

MakedonyaAntik Çağ'a uzanan bir tarihe sahiptir. Ülke topraklarının egemenliği, Perslerden Büyük İskender’e, Büyük İskender’den Roma İmparatorluğu’na ve son olarak da Osmanlı İmparatorluğu’na devrolmuştur. 600 yıl boyunca Osmanlı egemenliğinde kalan bölge Rumeli topraklarının önemli bir kısmını oluşturmaktaydı. 20. yüzyıla gelindiğindeyse, Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti ülkelerinden biri olan Makedonya ancak 1991 yılında bağımsızlığını ilan edebilmiştir. Ülke hâlâ geçmişteki zengin kültürel, etnik ve sosyal yapının izlerini taşımaktadır.