Nepal’de Din ve İnanç

Nepal halkının büyük çoğunluğu (yüzde 81,3) Hindu dinine inanmaktadır. Ülkenin koruyucu tanrısı olan Shiva’nın (Şiva) Nepal’de bolca tapınağı bulunmaktadır. Şiva’ya adanan en ünlü yer olan Pashupatinath Tapınağı’na hac için tüm dünyadan Hindular buraya gelmektedir. Diğer bir ünlü tanrıça olan Sita, Nepal toprakları için önem arz eder.

Ülkede Hinduizm inancının baskın olmasının yanında, Budizm için kutsal bir mekân olarak kabul edilen Lumbinişehri de Budistler tarafından hac için bu dinin inananları tarafından ziyaret edilmektedir. Ülkedeki yüzde 9’luk Budist oranına rağmen Budizm için en önemli bölgelerden olan Lumbini’de, M.Ö. 563 yılında Siddhartha Gautama doğmuş ve M.Ö. 528’de aydınlanma yaşayarak Gautama Buddha ismini almış, Budizmikurmuştur. Budizm’in kurucusu Buddha Hindu olarak doğar ve zaman içerisinde aydınlanma yaşayarak Budizm ilkelerine göre yaşamaya başlar. Nepal’de diğer ülkelere oranla bu iki dinin arasında oldukça az bir fark bulunur.

Bu iki dinin yanında ülkede yüzde 5 kadar bir oranda Müslüman kitlenin varlığı bilinmektedir.