Birleşik Arap Emirlikleri’nde Din ve İnanç

Ülke nüfusunun büyük çoğunluğunu Müslümanlar oluşturmaktadır. Ülkenin dörtte beşinin dini olan İslam’ın Sünnilik mezhebi yüzde 85 gibi büyük bir oranla ülkede ağırlığını korumaktadır. Bunun yanında ameli mezhep olarak bölgedeki çoğu ülke gibi Hanbeli Mezhebi Emirlikler ’de yaygındır. Katolik ve Protestanların varlık gösterdiği bir ülke olan Birleşik Arap Emirlikleri’nde 33 kilise bulunmaktadır. Hinduizm’in Hindistan ve çevresindeki ülkelerden gelen göçmenler tarafından benimsenen diğer bir din olması, bunlar yanında Budizm ve Yahudilik ’in de ülkede varlığını göstermesi önemlidir.