Singapur Kültürü

Singapur, diğer Asya ülkelerine nazaran okuma-yazma oranı yüksek olan bir ülkedir. Nüfusun yaklaşık yüzde 95,4'ü okur-yazardır. Genç nüfusun yüzde 65'i okula devam etmektedir. Birçok sanat okulu ile teknik ve özel okul mevcuttur. Ülkede beş tane üniversite vardır. Sosyal ve kültürel yaşam düzeyleri oldukça yüksek olan Singapur’da insan ömrü 82.5 yıldır.

Singapur çok küçük bir ülke olsa da çokkültürlü bir yapıya sahiptir. Nüfusun yaklaşık %75'ini Çinliler oluşturur ve nüfusun geri kalanını da ağırlıklı olarak Hindistan, Malezya, Brunei, Japonya, Tayland gibi diğer Asya ülkelerinden gelen insanlar oluşturur. Bunun dışında Avrupa, Amerika ve Avustralya kıtalarından gelen insanlar da Singapur'da yaşar. Ülkenin anayasasında dini özgürlük garanti altına alınmıştır. Nüfusun %33'ü kendini budist olarak tanımlarken Hristiyanlık, İslam gibi diğer dinlere mensup birçok insan da yaşamaktadır. Farklı milletlere, dinlere ve kültürlere mensup insanlar Singapur'da uyum içinde yaşamaktadır. Ayrıca 5 buçuk milyon civarında olan nüfusun üçte biri henüz Singapur vatandaşı değildir.