Google+

Kahramanmaraş Hakkında Bilinmesi Gerekenler

121827 Mar 2016Lokasyon Detay

Kahramanmaraş, eski adıyla Maraş, Türkiye’nin Akdeniz bölgesinde yer alır ve ülkenin en kalabalık on sekizinci şehridir.

Kahramanmaraş Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Kahramanmaraş, eski adıyla Maraş, Türkiye’nin Akdeniz bölgesinde yer alır ve ülkenin en kalabalık on sekizinci şehridir. Kurtuluş Savaşı'nda işgale direnişi nedeniyle TBMM tarafından 5 Nisan 1925'te şehre İstiklal Madalyası verilmiştir. 7 Şubat 1973 tarihinde ise Maraş olan adı, Kahramanmaraş olarak değiştirilmiştir. 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı kanunla Kahramanmaraş, büyükşehir statüsüne sahip olmuştur.

Şehrin adı Hititler döneminde “Markasi” olarak geçmektedir. Ticaret yolları üzerinde yer aldığından çok eski bir yerleşim yeridir. Antik dönemden bu yana önemli bir yerleşim merkezi konumunda olan Kahramanmaraş, Hitit İmparatorluğu’nun dağılma döneminde kurulan Gurgum Hitit Prensliği’nin başkenti olmuştur. Babilliler’i ortadan kaldıran Medler, sonra Persler ve M.Ö. 3. yüzyılda Büyük İskender şehri egemenliği altına almıştır.

İskender’in ölümü üzerine (M.Ö. 323) Selefkiler’in payına düşen kent, bir süre sonra Kapadokya Krallığı’na geçmiştir. M.Ö. 1. yüzyılda Anadolunun tümüyle birlikte Roma İmparatorluğu’nun parçası olmuştur. Romalılar kente İmparator Caligula’nın onuruna Germaniceia adını vermiştir. Bizans dönemindeyse kentin önemi daha da artmıştır.

Halife Ömer döneminde Halit bin Velit komutasındaki İslam ordularınca fethedilmiştir (634). 8. ve 10. yüzyıllar arasında Araplarla Bizanslılar arasında sürekli el değiştiren Kahramanmaraş, sonunda “Marasion” adıyla Bizans devletinde kalmıştır (962). Malazgirt zaferinden sonra (1071) Selçuklular tarafından alınmıştır.

16. yüzyıla kadar sürekli olarak çeşitli çekişmelere sahne olunan ve el değiştiren kent, 1515 yılında Osmanlı padişahı I. Selim tarafından Osmanlı devletine bağlı özerk bir beylik konumuna getirilmiş; ve daha sonra, 1521 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından Osmanlı topraklarına kesin olarak katılmıştır.

Birinci Dünya Savaşı sonunda önce İngilizlerin (23 Şubat 1919), daha sonra da onların yerini alan Fransızların (30 Ekim 1919) işgaline uğramıştır. Bu işgale karşı Sütçü İmam’ın başlattığı ve ardından tüm Maraş halkının katıldığı direniş sonunda Fransızlar kenti Türklere bırakarak çekilmek zorunda kalmışlardır (11 Şubat 1922). 

Kahramanmaraş ile ilgili diğer içeriklere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

-