Uppsala Katedrali

uppsala_cathedral_ii_by_henriksundholm-d4x27h9.jpg

Uppsala Katedrali, Uppsala Üniversitesi ile Fyris Nehrinin arasında yer alır. İskandinavya’daki en eski katedraldir. Uppsala Başpapazı burada yaşamaktadır. Yapının inşası 13.yy’a dayanır. 119 metre yüksekliğindedir ve kuzey ülkelerinde yer alan en ksek kilise olma özelliğini taşır.