Canlar Ülkesi Abhazya Cumhuriyeti

Kafkasların harika bir ülkesi, doğanın harikalarını bahşettiği o ülke, Canlar Ülkesi Abhazya Cumhuriyeti... Gürcistan’ın kuzeybatısında, Karadeniz’in doğusun da bulunan tarihsel bir ülke… Bugünkü durağımız o harikalar dünyası… 1992'deki savaşın ardından (hukuki) parçası olan Gürcistan Cumhuriyeti'nden 1994 yılında bağımsızlığını ilan edilmiş bağımsız bir devletidir. Adını, bugünde bölgenin halkı olan Abhazlardan alır. 8.600 kilometrekarelik bir alanı kapsar ve bölgede 250.000'i aşkın kişi yaşamaktadır.

Güney Kafkasya’nın batı yöresinde dağlarla deniz arasında uzanan, dört mevsimi bağrında barındıran, kıyılarında subtropikal bitki örtüsü, dağlarında bembeyaz karları eksik olmayan bu masal diyarına eskiden beri "Abhazya" (Apsnı), insanoğlunun yeryüzüne ayak bastığı en eski çağlardan beri insanların yaşadığı bu ülke halkına "Abhaz" (Apsuva) derler.

Abhazya’nın başlıca gelir kaynağı turizmdir. Abhazya tam anlamı ile bir turizm cennetidir. Doğal güzelliği sayesinde ülkeye yurt dışından yılda yaklaşık 1,5 milyon turist çekmektedir. Tarihte de en eski İpek Yolu'nun denize açılan kapısı olan Abhazya, zengin kömür havzasına ve değerli mermer yataklarına sahiptir. Tkuarçal bölgesinde büyük kömür işletmeleri vardır ve özellikle Türkiye’ye ihracat yapılmaktadır.

Abhazya’daki ağaç çeşitliği nedeniyle bu zamana kadar önemli bir gelir kaynağı olan ağaç ürünleri sektörü, son zamanlarda ormanların koruma altına alınmasıyla askıya alınmıştır. Sovyetler Birliği döneminde turizm haricinde narenciye, bağcılık, tütün, çay ve bal Abhaz ekonomisinde önemli yer tutmaktaydı ancak günümüzde tütün ekimi durmuş, çay ekimi de çok azalmıştır. Bunların yerine Abhazya, şarapçılıkta önemli atılımlar yapmıştır.

Abhaz halkı sayısız şarkıdan oluşan bir hazineyi belleğinde saklamaktadır. Ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa aktarılan bu şarkılar halkın ulusal zenginliğini oluşturmaktadır. Abhaz halkının yaşamının ayrılmaz parçası olan şarkılar, büyük bir ustalıkla onun manevi güzelliğini, psikolojisini, dünya görüşünü, yaşam biçimini ve karakterini gözler önüne seriyor. "Abhazların her yaşamsal olay için söylenmiş özel bir şarkısı vardır" diye yazıyor N.S. Canaşiya. Abhaz halk şarkıları yüksek anlatım gücü olan resitatif, vokal melodi sentezi özelliği taşır. Abhaz halk melodilerinin uyumlu, ağır ve hüzünlü temposu doğal olarak anlatımı güçlü bir şekle dönüşür.

Halk şarkılarının melodileri canlı insan konuşmasına yakın vokal ve resitatif tonlama zenginliği içinde toplar; bu da Abhaz halk melodilerinin çizgilerinden biridir.

Abhazya’da ziyafet sonrasında kesin bir hiyerarşi ve zorunlu bir kadeh kaldırma sırası uygulanır. Abhazların her ziyafet masası "Tanrımız, bize gözlerinin sıcaklığını bahşet!" diyerek Tanrı’nın inayetinin sade bir şekilde dilenmesiyle başlar. Benzer şekilde, her kadeh kaldırılışında, o yüce güce hitap edilerek şerefine kadeh kaldırılan her kimse onun kutlaması dilenir. Bazı geleneksel lezzetler olarak; Abısta, Abhaz Peyniri, Açamukua (Aylac), Ahaluj - Hampal ve Abhaz şarapları verilebilir.

Kısaca yeşili ve güzel sahilleriyle meşhur Abhazya, Rusya ve yakın coğrafya ülkeleri dışında pek tanınmasa da yolu düşen herkesin doğasına hayran kalacağı ve yolu o taraflara düşenlerin kesinlikle uğraması gereken bir ülkedir.

Abhazya Cumhuriyeti Tanıtım Videosu: https://www.youtube.com/watch?v=LsVkMDAFxfg