Togo Dünya Mirasları

Batı Afrika’da, Gine Körfezi’nde yer alan Togo, Afrika Kıtası standartlarına göre epeyce küçük bir ülke. Fotoğraf: websitesi linki

7 milyon nüfusa sahip ülke 1960 yılında Fransa’dan bağımsızlığını elde etse de kültürel, ekonomik açıdan halen Fransa hegemonyası devam etmektedir. Fotoğraf: websitesi linki

Kişi başına ortalama 800 doların düştüğü ülkede nüfusun yüksek oluşu bu oranı bir hayli aşağı çekmektedir. Fotoğraf: websitesi linki

Togo’da eğitim olanaklarının kısıtlı olması ve gerekli altyapıların sağlanamaması sebebiyle okuma yazma bilmeyenlerin oranı yarıya yakındır. Fotoğraf: websitesi linki

Ekonominin büyük ölçüde doğal kaynaklara ve yer altı zenginliklerine bağlı olduğu ülkede en gelişmiş liman başkent Lome’dir. Fotoğraf: websitesi linki

Pek çok etnik grubun ve inanışın birlikte yaşadığı ülkede İslamiyet’e inananların oranı % 20 iken yerel dinler çoğunluktadır. Fotoğraf: websitesi linki

Yerli kabilelerden biri olan Tammariler, hayat örüntüleri, yaşamları ve kültürleri sayesinde yaşayan dünya mirası olmuşlardır. Fotoğraf: websitesi linki

Togo’nun kuzeydoğusunda yaşayan halkın bir kısmı da komşu Benin’de bulunmaktadır. Fotoğraf: websitesi linki

Çamurdan yapılan kulevari evlerde yaşayan Tammariler, ayinleriyle de dikkat çekmektedir. Fotoğraf: websitesi linki

Takienta adı verilen ve genelde iki katlı olan bu evler saz veya samanla kaplanır. Fotoğraf: websitesi linki

Emre Doğandor

Yazar Hakkında

Emre Doğandor

[1994-Bolu] Bir gezgin olarak doğmadım belki ama bir gezgin olarak ölmek, torunlarıma anılarımı anlatmak için yaşıyor ve geziyorum.