Mısır’ın Ekonomisi

Modern Mısır, Ortadoğu’nun en büyük ekonomilerinden birisidir. Her ne kadar 2011 yılında başlayan siyasal karışıklık dönemiyle birlikte ülke ekonomik olarak bazı zor dönemlerden geçmiş olsa da, Mısır halen dünyanın en büyük turizm merkezlerinden birisi olma özelliğine sahiptir. Başta Gize bölgesinde bulunan Piramitler olmak üzere ülkenin birçok bölgesi önemli turistik merkezlere sahiptir. Nüfusun ciddi bir kısmı da turizm sektöründe çalışmaktadır. Bununla birlikte Mısır, enerji, tarım ve ulaşım konusunda da ciddi bir ekonomik potansiyele sahiptir. Burada bulunan Süveyş Kanalı Kızıldeniz ve Akdeniz’i birbirine bağlar ve bu sebeple bölge deniz yolları açısından muazzam bir stratejik öneme sahiptir.