Sao Tome ve Principe Din

Halkın yüzde 84'ü Hıristiyan'dır. Nüfusun diğer bölümü ise çeşitli yerel dinlere inanmaktadır ve ülkede az sayıda Müslüman yaşamaktadır.