Google+

Güney Dakota’da Din ve İnanç

1715 Eyl 2017Lokasyon Detay

Güney Dakota’nın yüzde 86’sını Hristiyanlar oluşturmaktadır. Protestanların ağırlıkta olduğu coğrafyada yüzde 3 oranında sahip Musevi, Müslüman, Budist gibi diğer dinlere mensup kişiler yaşamakta, Ateist, Deist, Agnostik ve inançsız kişiler ise nüfusun yüzde 10’unu oluşturmaktadır.

South Dakota ile ilgili diğer içeriklere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

-