Eyalet geneline ilk yerleşim binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Avrupalılar burayı ilk keşfettikleri zamanlarda bölgede yaşayan birkaç tane yerli Amerikan kabilesi vardı. Batıda Cheyenne ve Lakota Sioux kabileleri bulunmakta, onlara yiyecek, giysi ve barınak sağlayan bizon sürüleriyle birlikte hareket etmektelerdi. Doğu bölgesinde ise Omaha, Pawnee ve Otoe kabileleri vardı. Bu kabileler batıdakilere göre biraz daha yerleşik düzende küçük tarımsal faaliyetlere sahiplerdi. Bufalo avlayarak ya da yetiştirdikleri, mısır, fasulye ve kabaklardan besleniyorlardı.

Tahminen Nebraska’ya varan ilk Avrupalı kaşifler İspanyollardı. Daha sonra Fransızların gelmesi ile arazi hakkı iddia edildi. Bu topraklar, Fransız, İspanyol ve İngilizler arasında savaşa sebep oldu. 1800’lerde eyalet yakınında genişçe bir araziyi kontrol altına alan Fransızlar, 1803’te bu bölgeyi Birleşik Devletler’e sattı. Bundan sonra bazı Amerikan kaşifler bölgeye giderek burayla ilgili raporlar hazırladılar. Nebraska eyaleti oluşturulduktan sonra bu bölgeye yerleşimler artmaya başladı. Nüfus arttıkça yerli Amerikalılar itildi, çatışmalar arttı. Sığır çiftliklerinin de taşınmasıyla tarım yapmak isteyen çiftçiler burada üretime başladılar, çiftliklerini kurdular.