Amerika Birleşik Devletleri’nin kuzey-orta bölgesine doğru yer alan bir eyalettir. Wisconsin’in kuzeyi Michigan ve Lake Superior tarafından sınırlandırılmakta, güneybatısında Iowa ve kuzeybatısında ise Minnesota bulunmaktadır. Michigan Gölü doğu sınırını oluşturmaktadır, batıda Mississippi Nehri ve St. Croix Nehri, kuzeydoğuda ise de Menominee Nehri yer almaktadır. Güneyde Illinois eyaletine komşudur.