Dağıstan Konuşulan Diller

Otuzun üstünde yerel dilin konuşulduğu bölgedeki dillerin çoğu Kuzey Doğu Kafkas dillerindendir. Ortak dil ve resmi dil ise Rusça'dır.