Google+

Güney Kore'de Din ve İnanç

1076503 Ağu 2016Lokasyon Detay

Güney Kore'de Din ve İnanç

Halkın büyük bir çoğunluğu hayattaki acı, ızdırap ve tatminsizliğin kaynaklarını açıklamak ve bunları gidermenin yollarını göstermek inancında olan Budizm’i benimsemişlerdir. Budizm’den sonra Hristiyanlık ve daha sonra Konfüçyüsçülük, Şamanizm dinleri gelir. Halk genel itibariyle seküler bir yaşam tarzını benimsemektedir. 

Güney Kore ile ilgili diğer içeriklere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

-