Danimarka’nın Ekonomisi

Gelişmiş karma bir ekonomiye sahip olan Danimarka, Dünya Bankası tarafından "ekonomikgeliriyüksek" olarak sınıflandırılmaktadır. Danimarka ekonomisi Ekonomik Özgürlük ve Dünya Ekonomik Özgürlük endeksinde göre en özgür ülkelerden biri olarak öne çıkmaktadır. Ülke işçi haklarını savunma konusunda dünyanın en üst sırasında yer almaktadır.

Başlıca ekonomik kaynaklarının başında balıkçılık gelmektedir ancak hayvancılık ve tarım da oldukça gelişmiş durumdadır. Arpa, buğday ve şeker pancarı en çok yetiştirilen ürünlerdendir. Gemi, sanayi ve tersane yapımında da oldukça iyi bir konuma sahiptir.