Finlandiya Hakkında Temel Bilgiler

Rus yazar Grigoriy Petrov’un Finlandiya seyahatinden yola çıkarak kaleme aldığı, ‘Beyaz Zambaklar Ülkesinde’ isimli kitabından dolayı ülke Beyaz Zambaklar Ülkesi olarak da anılmaktadır. Finlandiya Avurpa’nın nüfusu en az olan ülkelerinden biridir. Nüfus yoğunluğu az ve yaşam standartları açısından dünyada da en kaliteli olan ülkeler arasında yer almaktadır. Finlandiya özellikle eğitim alanında adından çok söz ettiren bir ülkedir.

Dünyanın en iyi eğitim sistemine sahip ülkede eğitim herkese ücretsiz ve eşit olarak verilmektedir. Üniversiteler standart ve politeknik olmak üzere ikiye ayrılır. Standart üniversiteler teorik derslere, politeknik üniversiteler ise pratik derslere ağırlık verirler. olarak Ders dışında da birçok konuda çocukları geliştirmeye yönelik bir program takip ederler. Ayrıca kısa ders saatleri tercih edilir. Öte yandan öğrenciler okula geldiklerinde ayakkabılarını çıkararak sınıflarına girer. Böylece onların evlerinde gibi hissetmeleri sağlanır.

Finlandiya, Orta Asya ve Sibirya kökenli bir ülkedir. Daha sonradan Kuzey Avrupa ülkelerinin oluşturduğu ekonomik ve siyasal birlik olmuş Nordik ülkeler arasına katılmıştır. Ülkenin büyük bir bölümü ovalardan oluşmakta dağlık bölgelere ender rastlanmaktadır.

Yönetim olarak yarı başkanlık sistemini benimsemişlerdir. Ülkenin yüzde 90’ınından fazlası Fin’dir. Kuzeyde Lapanlar, güney kesimlerde ise İsveçliler yoğun olarak yaşamaktadırlar.

Ünlü telefon markası Nokia’nın doğduğu ülke olan Finlandiya’da Nokia adında bir kasaba dahi bulunmaktadır. Ancak Nokia’nın haklarını 2013 yılında Microsoft satın almıştır.