Fransa’nın Ekonomisi

Eskiden G8 adıyla anılan şimdiki adı ise Grup 7 olan ve dünyanın endüstri devi ülkeler tarafından kurulmuş organizasyonun üyesi olan Fransa, alım gücü paritesi itibariyle dünyanın en büyük dokuzuncu, Avrupa’nın ise en büyük ikinci ekonomisidir. Dünyanın en büyük 500 şirketinden 31’i Fransa’da yer almaktadır.

Bir karma ekonomi olan Fransa, altyapı sektörünün ana segmentlerinde güçlü bir üreticidir. Bu segmentler raylı sistem, elektrik, hava taşıtı, nükleer enerji ve telekomünikasyondur. Hava ve uzay taşımacılığı endüstrisinde de en güçlü aktörler biri olan Fransa, Airbus markasına sahiptir. Dünyanın en büyük altıncı ihracatçısı ve dördüncü büyük ithalatçısı olan Fransa doğrudan yabancı yatırım alımında dünya üçüncüsüdür.