İrlanda’da Din ve İnanç

İrlanda'da her 5 senede bir gerçekleştirilen ve sonuncusu 2016'da yapılmış olan nüfus sayımında elde edilen resmî verilere göre; ülkenin Katolik inanca sahip nüfusunun oranı %78, herhangi bir dine inanmayanların oranı %9.8, Protestan olarak sınıflandırabileceğimiz Church of Ireland'ın takipçileri ise %2.6 oranındadır.