Norveç’in Kısa Tarihi

Norveç 8. ve 11. yüzyıllar arasında Vikingler ’in vatanı olarak tanınmaktadır. Vikingler Batı Avrupa’dan Kuzey Amerika’ya dek ulaşarak sömürgeler kurmuş bir kavimdir. Ülkenin Hristiyanlaşma sürecine kadar hüküm sürmüşlerdir. Norveç 1000 yılı civarında Hristiyanlaşmaya başlamıştır. Dönemin kralı I. Olaf ülkenin ilk kilisesini kurmuştur. Kilisenin devlet kurumu haline gelme süreci bu dönemde başlamıştır. Daha sonra Danimarka egemenliğine girmiş ve Kuzey Denizi İmparatorluğu’nun parçası olmuştur. İlerleyen yıllarda imparatorluk İsveç, Norveç, Danimarka ve sömürgelerinin birleşmesiyle Kalmar Birliği adıyla bir İskandinav İmpartorluğu’na dönüşmüştür.

İsveç’in imparatorluktan ayrılmasıyla dağılan birlik dengeleri de değiştirmiştir. 20. yüzyıla kadar Danimarka ve İsveç egemenliğinde gidip gelen Norveç, 1905 yılında bağımsızlığını ilan ederek İsveç’ten ayrılmıştır. 19. yüzyılın sonları 20. yüzyıl başlarında yoksulluk ve işsizliğin hâkim olduğu ülkede Amerika ve Kanada’ya göç dalgası yaşanmıştır. Ancak geçen yüzyıl içinde Norveç göç veren değil göç alan ve refah seviyesinin en üst noktaya çıkaran ülkeler arasına girmeyi başardı.