Polonya’nın Ekonomisi

Ülke, 1990 yılından beri istikrarlı bir ekonomik liberalizasyon politikası izlemektedir. İkinci Dünya Savaşı ve farklı istilalardan dolayı büyük sarsıntılar yaşayan Polonya ekonomisi, ABD ve diğer ülkelerden alınan yardımlarla biraz düzelmiştir. 2004 yılında Avrupa Birliği’ne üye olan Polonya’nın Avrupa Birliği ülkelerine olan ihracatında yaşanan artış ülkenin büyümesine katkı sağlamıştır.

Gemi yapımı, tekstil, kimya, orman ürünleri, metal sanayii, otomobil, uçak, makina, çimento, alüminyum ve petrol ürünleri Polonya'nın başlıca endüstrisini oluşturur. Ülkede kereste ve kâğıt endüstrileri de gelişmektedir. Batı Almanya ve İngiltere'den sonra Avrupa’nın en büyük kömür üreticisi olan Polonya'da madencilik ve maden sanayii oldukça gelişmiştir. Bunların en önemlileri kömür, çinko, kurşun ve bakırdır. Önemli yer altı kaynakları arasında manganez, kalay, tuz, linyit, petrol, demir ve gaz da yer alır. Ayrıca sülfür üreten ülkeler arasında da önde gelmektedir.

Enerji bakımından oldukça gelişmiş bir ülke olan Polonya'da kömüre dayalı demir ve çelik endüstrisi önemli bir gelir kaynağıdır. Tarım ürünleri olarak daha çok patates, şekerpancarı, tütün, keten, çavdar, arpa, buğday ve yulaf üretilir. Hayvancılıktaysa daha çok sığır ve koyun yetiştirilir. Ayrıca balıkçılık diğer önemli bir gelir kaynağıdır. Kömür, kimyevi maddeler, tekstil ürünleri, balık, giyim kuşam malzemeleri, kereste, linyit, çimento, et ve metal ürünleri Polonya'nın başlıca ihracat kaynaklarını oluştururken, tekstil hammaddesi, demir cevheri, makina ve teçhizat, tahıl ürünleri ve petrol ülkenin ithalat ürünleridir.