Portekiz'de Din ve İnanç

Ülke nüfusunun yüzde 81’lik kısmı kendilerini Katolik, yüzde 6,8’lik kısmı Ateist, geriye kalan yüzdelik kısım ise Protestan, Müslüman, Hindu, Sih, DoğuOrtodoks Kilisesi mensubu, YehovaŞahitleri, Bahailer, Budistler, Yahudiler ve ruhlara inananlar olarak tanımlamaktadır.