Türkiye’nin Ekonomisi

Türkiye, gayri safi yurtiçi hasıla sıralamasında 17. sırada yer almaktadır. OECD ile G-20 büyük ekonomileri topluluklarının kurucu üyelerindendir. Türkiye'nin güçlü bir otomotiv sanayisi vardır. 2013 verilerine göre ülke, en çok otomobil üreten ülkeler sıralamasında 17. Sıradadır. Türkiye gemiyapımında da büyük pazarlar olan Malta, Norveç, Birleşik Krallık ve Marshall Adaları ile rekabet halindedir. Tuzla, Yalova ve İzmit gemi inşa sektörünün başlıca merkezleridir.

Türk ekonomisinin diğer önemli kalemlerini ise bankacılık, inşaat, ev aletleri, elektronik, tekstil, petrol arıtma, petrokimya ürünleri, gıda, madencilik, demir-çelik ve makine sanayi oluşturmaktadır. Nüfusun dörtte biri tarım sektöründe çalışmaktadır. Çalışan nüfusun sadece yüzde 30'u kadınlardan oluşmaktadır ve bu rakam OECD üyesi ülkeler arasındaki en düşük orandır. Türkiye’nin uluslararası platformda en çok tanınan markaları Beko ve Türk Hava Yolları’dır.